Nie jest sztuką
wygrywanie sporów,
sztuką jest ich
minimalizacja

Sprawy pracownicze

Prowadzenie spraw pracowniczych polega na miesięcznym rozliczaniu: płacy pracownikom, wynagrodzenia zleceniobiorcom, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz na prowadzeniu akt osobowych, jako pakiet usług o następującym zakresie.

1) Obsługa spraw ogólnych dotyczących płac i ZUS (wynagrodzenie stałe)

 1. sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i aktualizacyjnej płatnika,
 2. bieżące sygnalizowanie o zmianach w przepisach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych,
 3. aktywny udział w postępowaniu kontrolnym przeprowadzanym w biurze rachunkowym , dotyczącym okresu rozliczenia płac i ZUS, PIP, w tym składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień,
 4. przekaz elektroniczny dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS,
 5. konsultacje i uzgodnienia z opiekunem klienta,
 6. odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody poniesione przez Zleceniodawcę na skutek błędów popełnionych przez biuro rachunkowe,
 7. informacja miesięczna - indywidualny raport z obsługi klienta,
 8. kontrola terminów płatności zaliczek i składek ubezpieczeniowych.
 9. pełnomocnictwo do reprezentowania przed ZUS (w zakresie umowy).

2) Rozliczenia płac, w tym ZUS (wynagrodzenie stałe):

 1. sporządzenie listy płac pracowników z uwzględnieniem absencji, wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
 2. sporządzenie raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 3. wprowadzenie do listy płac zmian wynagrodzeń uczniów,
 4. rozliczenie zaliczki miesięcznej płatnika na podatek dochodowy,
 5. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 6. korekty nie spowodowane winą Zleceniodawcy,

3) Prowadzenie akt osobowych (wynagrodzenie stałe)

 1. kompletowanie dokumentów pracowniczych i prowadzenie akt osobowych,
 2. przygotowanie pracownikom zaświadczeń oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem,
 3. prowadzenie karty urlopów i karty czasu pracy,

4) Wykonywanie innych czynności związanych z ww. (wynagrodzenie zmienne):

 1. sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika, zawarciem umowy cywilnoprawnej, zarejestrowaniem ubezpieczenia właściciela.
 2. sporządzanie dokumentacji związanej ze zwolnieniem pracownika lub wyrejestrowaniem z ubezpieczenia właściciela.
 3. aktualizacja danych związanych z zatrudnieniem pracownika lub ubezpieczeniem właściciela.
 4. korekty danych generowanych przez system komputerowy ZUS.
 5. korekty dokumentacji spowodowane winą Zleceniodawcy.
 6. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zasiłku chorobowego.
 7. dokonywanie korekt i rozliczanie nadwyżek związanych z wypłatą zasiłku chorobowego.
 8. obliczenie dodatkowych składników wynagrodzenia u pracownika (ekwiwalenty, dodatki, odprawy, ryczałty, zajęcia komornicze),
 9. sporządzenie informacji rocznej pracownika (pod. doch.),
 10. sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem pracownika,
 11. sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej ze zwolnieniem pracownika,
 12. aktualizacja danych związanych z zatrudnieniem pracownika,
 13. sporządzenie wymaganych regulaminów i stosownych zmian w regulaminie: pracy, wynagrodzeń, funduszu socjalnego.

MHJ Sobieska sp. z o.o. Masz pytania? Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień cookies znajdziesz w polityce ciasteczek Akceptuję!