Nie jest sztuką
wygrywanie sporów,
sztuką jest ich
minimalizacja

Księgi podatkowe

Prowadzimy inne księgi podatkowe, w tym podatkową księgę przychodów i rozchodów i ewidencję przychodów, jako pakiet usług w następującym zakresie:

1. Obsługa spraw ogólno podatkowych (wynagrodzenie stałe):

 1. aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz składanie niezbędnych informacji, po ich otrzymaniu od Zleceniodawcy,
 2. bieżące sygnalizowanie o zmianach w prawie podatkowym,
 3. aktywny udział w postępowaniu kontrolnym przeprowadzanym w biurze rachunkowym, dotyczącym okresu prowadzenia przez niego ksiąg podatkowych, w tym składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień,
 4. odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody poniesione przez Zleceniodawcę na skutek błędów popełnionych przez biuro rachunkowe,
 5. konsultacje i uzgodnienia z opiekunem klienta,
 6. konsultacje z doradcą podatkowym,
 7. informacja miesięczna - rozliczenie podatkowe oraz indywidualny raport z obsługi klienta,
 8. kontrola terminów płatności zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT,
 9. kontrola marży i wskaźnika dochodowości po zamknięciu roku podatkowego,
 10. pełnomocnictwo doradcy podatkowego do reprezentowania przed urzędem skarbowym.

2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (ewidencji przychodów)
i rejestrów VAT (wynagrodzenie stałe):

 1. sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji,
 2. rozliczanie raportów fiskalnych, sporządzanie faktur wewnętrznych oraz uzgodnienia sprzedaży,
 3. wprowadzanie zapisów do ksiąg,
 4. rozliczenie zapisów w księdze i dokonanie ich wydruku,
 5. rozliczenie zapisów w rejestrze VAT i dokonanie ich wydruku,
 6. rozliczenie podatku dochodowego i podatku VAT oraz sporządzenie stosownych deklaracji (wysyłka elektroniczna),
 7. przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg za bieżący rok do czasu ich wydania Zleceniodawcy, zgodnie z umową.

3. Wykonywanie innych czynności związanych z ww. (wynagrodzenie zmienne):

 1. weryfikacja dokumentacji księgowej pod względem formalnym oraz ocena dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidocznienia w księdze,
 2. rozliczenie exportu towarów, importu towarów,
 3. rozliczenie importu usług, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).
 4. rozliczenie podatkowych różnic kursowych,
 5. weryfikacja momentu powstania obowiązku podatkowego i prawa odliczenia VAT,
 6. rozliczenie procedury szczególnej.
 7. ozliczenie dochodu kolejnego wspólnika spółki osobowej, dodatkowego źródła przychodów, dodatkowego punktu sprzedaży,
 8. rozliczenie zwrotów w podatku VAT wraz z obsługą kontroli urzędu skarbowego,
 9. uzgadnienie zapisów księgowych na analitycznych kontach rozrachunkowych z powodu wadliwego opisu dokumentów Zleceniodawcy.
 10. sporządzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy (weryfikacja kont, stosowne zestawienia, rachunek zysków i strat, bilans, informacja dodatkowa, stosowne uchwały),
 11. sporządzenie wyjaśnień i odwołań spowodowanych naruszeniem przez Zleceniodawcę postanowień umowy.

MHJ Sobieska sp. z o.o. Masz pytania? Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień cookies znajdziesz w polityce ciasteczek Akceptuję!